Stembiont™

Cultivate with confidence

 

Mikrobiell forsterkning for bedre fiskehelse

Mikrobiell forsterkning

Miljøet i industrielle oppdrettssystemer har ikke rikelig med gode mikroorganismer som i naturen bistår med å gjøre den atlantiske laksen robust. Med bakgrunn i samarbeid med oppdrettsselskap har vi forsket på og kommersialisert det første preventive og helsefremmende probiotiske produktet administrert ved bad. Stembiont™ forbedrer og sikrer et utvalg av funksjonelle probiotiske bakterier for å maksimere potensialet for helse, velferd og produktivitet i din fisk.

Økonomisk gevinst

Previwo har på bakgrunn av lab og feltdata anslått verdiskapingspotensialet i lakseoppdrett til mellom 10 og 20 kroner per fisk.

Robust smolt

Lavere risiko for lus

Lavere risiko for sår

Økt overlevelse

Nyheter

Les siste nytt fra oss i Previwo 

Bjørn Gillund blir en del av Previwo teamet

Vi er glad for å ønske velkommen Bjørn Gillund til Previwo. Bjørn blir en del av markedsutviklingteamet og tiltrer som "Global Technical Development Manager" 1. august.  Bjørn er veterinær med mer enn 20 års erfaring fra både havbruk og Mattilsynet med særlig fokus på fiskehelse og kvalitet. - Jeg er ...

Gode bakterier forebygger sår

Gode bakterier er en viktig nøkkelspiller for god helse hos alle arter, inkludert fisk. Ragnhild Hanche-Olsen og Anne Bakke Fylling har skrevet artikkelen "Gode bakterier forebygger sår", som tar for seg erfaringer fra felt med bruk av Stembiont som et forebyggende tiltak mot sårproblematikk. Du kan lese hele artikkelen ved ...

Carolina Faune ny direktør for markedsutvikling

Vi er glad for å kunngjøre at Carolina Faune blir med i salgs- og markedsføringsteamet i Previwo som direktør for markedsutvikling. Carolina er basert i Bergen og vil lede Previwos ekspansjon til nye markeder, samt arbeide for å styrke samarbeidet med kunder og andre viktige samarbeidspartnere i Norge og andre ...

Forebygging

Ved å eksponere fisken for probiotiske bakterier i vannet får den et forsprang til etablering av gunstig mikroflora. Denne måten å forsterke fisken på gir en mer robust fisk, reduserer risikoen for ulike infeksjoner inkludert lus og fremmer generelt bedre helse og tilvekst.

Forebygging er nødvendig for å sikre fiskens velferd og økonomisk gevinst over tid. Bruk av Stembiont™ er vist å gi fisken fordeler som varer hele produksjonssyklusen.

Miljøvennlig

Våre produkter består av bakterier som finnes naturlig i fisken og dens miljø. Jobben vi har gjort er å finne de gode bakteriene og dokumentere at de kun har positive resultater på fisken. Resistens er ikke en utfordring knyttet til bruk av våre probiotiske bakterier. Bruk av våre produkter er kompatibelt med sertifiseringsprogrammene Global Gap, ASC og økologisk produksjon.

Ikke medisinsk

Stembiont™ er et mikrobiologisk hygieneprodukt godkjent av Miljødirektoratet og er kompatibelt med sertifiseringsprogrammene Global GAP, ASC og økologisk produksjon. Produktet brukes én gang før overføring til sjø og er både miljøvennlig og ikke-medisinsk. Stembiont™ er en naturlig støtte til fisken din og gir en god, langvarig reduksjon av risiko for kroniske bakteriesykdommer og parasittinfeksjoner.