Stembiont™

Cultivate with confidence

 

Mikrobiell forsterkning for bedre fiskehelse

Mikrobiell forsterkning

Miljøet i industrielle oppdrettssystemer har ikke rikelig med gode mikroorganismer som i naturen bistår med å gjøre den atlantiske laksen robust. Med bakgrunn i samarbeid med oppdrettsselskap har vi forsket på og kommersialisert det første preventive og helsefremmende probiotiske produktet administrert ved bad. Stembiont™ forbedrer og sikrer et utvalg av funksjonelle probiotiske bakterier for å maksimere potensialet for helse, velferd og produktivitet i din fisk.

Økonomisk gevinst

Previwo har på bakgrunn av lab og feltdata anslått verdiskapingspotensialet i lakseoppdrett til mellom 9 og 19 kroner per fisk.

Robust smolt

Lavere risiko for lus

Lavere risiko for sår

Økt overlevelse

Nyheter

Les siste nytt fra oss i Previwo 

Bedre gjellehelse ved bruk av Stembiont?

Bedre gjellehelse ved bruk av Stembiont? Effekt av Stembiont på gjellehelse har ikke vært testet eller dokumentert tidligere. FoMAS har fulgt fisk med Stembiont satt ut høsten 2020 med tanke på systematisk kartlegging av gjelle og hudhelse frem til februar 2021. Bruk av Stembiont ga lavere forekomst av påvisning av ...
Les mer

Forsker håper på bedre dyrevelferd etter viktig funn hos laks og rognkjeks

Forsker håper på bedre dyrevelferd etter viktig funn hos laks og rognkjeks. Tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks ga bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår hos fisken. Det viser et doktogradsarbeid utført av Øystein Klakegg ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum ...
Les mer

Tekset 2021

Tekset 2021 Teknisk Sjef i Previwo, Ragnhild Hanche-Olsen snakker på Tekset Digital 2021. Registrer deg på www.tekset.no og hør hvorfor mikrobiell forsterkning er viktigere enn du tror ...
Les mer

Forebygging

Ved å eksponere fisken for probiotiske bakterier i vannet får den et forsprang til etablering av gunstig mikroflora. Denne måten å forsterke fisken på gir en mer robust fisk, reduserer risikoen for ulike infeksjoner inkludert lus og fremmer generelt bedre helse og tilvekst.

Forebygging er nødvendig for å sikre fiskens velferd og økonomisk gevinst over tid. Bruk av Stembiont™ er vist å gi fisken fordeler som varer hele produksjonssyklusen.

Miljøvennlig

Våre produkter består av bakterier som finnes naturlig i fisken og dens miljø. Jobben vi har gjort er å finne de gode bakteriene og dokumentere at de kun har positive resultater på fisken. Resistens er ikke en utfordring knyttet til bruk av våre probiotiske bakterier. Bruk av våre produkter er kompatibelt med sertifiseringsprogrammene Global Gap, ASC og økologisk produksjon.

Ikke medisinsk

Stembiont™ er et mikrobiologisk hygieneprodukt godkjent av Miljødirektoratet og er kompatibelt med sertifiseringsprogrammene Global GAP, ASC og økologisk produksjon. Produktet brukes én gang før overføring til sjø og er både miljøvennlig og ikke-medisinsk. Stembiont™ er en naturlig støtte til fisken din og gir en god, langvarig reduksjon av risiko for kroniske bakteriesykdommer og parasittinfeksjoner.