Carolina Faune new Director of Market Development

    We are very pleased to announce that Carolina Faune will be joining the sales and marketing team in Previwo as Director of Market Development. Based in Bergen, Norway, Carolina will be leading Previwo’s expansion to new markets as well as work to strengthen...

New employee

    We are happy and welcome Anne Bakke Fylling to Previwo. Anne joined on 1 August as a Technical Manager. She will expand our capacity for customer follow-up and will assist in customer verification surveys and implementations with Stembiont. Together with...

Vi investerer 12 millioner i økt produksjonskapasitet

Vi investerer 12 millioner i økt produksjonskapasitet Vi øker produksjonskapasiteten og investerer 12 millioner kroner i nytt fermenteringssystem For å sikre leveranser, spesielt i høysesong og med den generelle etterspørselsveksten vi opplever investerer vi nå 12...

Bedre gjellehelse ved bruk av Stembiont?

Bedre gjellehelse ved bruk av Stembiont? Effekt av Stembiont på gjellehelse har ikke vært testet eller dokumentert tidligere. FoMAS har fulgt fisk med Stembiont satt ut høsten 2020 med tanke på systematisk kartlegging av gjelle og hudhelse frem til februar 2021. Bruk...