Stembiont™ – enkelt å bruke

Administrasjonen av Stembiont™ er enkelt og gjennomføres i forbindelse med vaksinering i settefiskfasen. Stembiont™ tilsettes i anestesikaret. Det kreves ingen investering i utsyr eller håndtering av fisken utover allerede eksisterende operasjoner.

Eksempel på praktisk gjennomføring

*Anestesikar bufres til minimum 9‰
Ingen krav til vannbehandling.