Fiskehelse

Det blir stadig tydeligere at fiskens motstandsdyktighet må bli bedre for å sikre bærekraftig produksjon og god fiskehelse. Intensiv produksjon av laks fører til investering i høyteknologiske løsninger som ofte reduserer tilstedeværelsen av naturlige bakterier som er viktige for en god fiskehelse. Forskning på hvor viktig mikrobiomet er for å bidra til god helse er et økende fokus hos alle arter. Å forebygge sykdom ved hjelp av sunn mat, lite stress og bruk av vaksiner er kjente løsninger, men rollen til bakteriene og mikrobiell forsterkning med gode bakterier er mindre kjent. Vi er i forkant av denne måten å tenke forebyggende fiskehelse på.

 Bakterieslekten Allivibrio, inkludert de i Stembiont™, er veldig variert og har evolvert med marine organismer over lang tid, inkludert fisk. Mange Allivibrio arter er kjent for å leve symbiotisk og ha gunstig effekt på verten.  Stembiont™ er et bad/dypp-produkt som sikrer introduksjon av utvalgte gode bakterier som også finnes naturlig i fisken og det marine miljøet som optimaliserer helsen, øker motstandsdyktighet, støtter grunnleggende biologiske funksjoner og fremmer vekst hos laks.