Vi er glade og ønsker Anne Bakke Fylling velkommen til Previwo. Anne tiltrådte 1. august, som teknisk sjef.  Hun vil utvide kapasiteten vår til kundeoppfølging og vil bistå i kundeverifiseringsundersøkelser og implementeringer med Stembiont. Anne vil også bruke sin sterke bakgrunn og opplæring innen fiskehelse og immunologi til å styrke vårt forsknings- og utviklingsteam med mikrobielle forbedringsprodukter og vaksiner.

Anne er født og oppvokst på en gård rett utenfor Måløy i Nordfjord og med havet som nærmeste nabo har fisk og fiskeri naturlig nok vært en stor del av oppveksten.

Hun har en mastergrad i molekylærbiologi (NMBU 2014) og doktorgrad i akvatisk immunologi med fokus på atlantisk laks fra veterinærhøgskolen (oktober 2021, Doktorgrad: Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på – Kyst.no). I tillegg har hun en spesiell interesse for immunologiske responser i fisk og hvordan forskjellige stimuli påvirker immunsystemet. Og ikke minst – betydningen av dette med tanke på sykdomsbekjempelse, velferd og tilvekst for fisken.