Vi investerer 12 millioner i økt produksjonskapasitet

Vi øker produksjonskapasiteten og investerer 12 millioner kroner i nytt fermenteringssystem

For å sikre leveranser, spesielt i høysesong og med den generelle etterspørselsveksten vi opplever investerer vi nå 12 millioner kroner i nytt produksjonsutstyr.
Vi har nå kapasitet til å produsere 1200 liter Stembiont per uke. Med det nye fermenterings-systemet ferdig installert nesten tredobler vi nå kapasiteten til 3500 liter per uke. Avtalen er inngått med Belach Bioteknik AB, og det nye fermenteringssystemet er planlagt ferdig installert og i drift i produksjonslokalene våre i løpet av 3. kvartal 2022.

Stembiont er ikke hyllevare og har en holdbarhetstid på 8 uker. Den økte kapasiteten gir oss og kundene våre økt fleksibilitet, og i enda større grad mulighet til å garantere leveranser, spesielt i høysesong.
For ordens skyld går det i ca 100 liter Stembiont pr 100 000 laks, og denne oppskaleringen gir oss mulighet til å behandle 135 millioner laksesmolt per år.

https://www.kyst.no/article/previwo-investerer-i-oekt-produksjonskapasitet/