Bedre gjellehelse ved bruk av Stembiont?

Effekt av Stembiont på gjellehelse har ikke vært testet eller dokumentert tidligere. FoMAS har fulgt fisk med Stembiont satt ut høsten 2020 med tanke på systematisk kartlegging av gjelle og hudhelse frem til februar 2021.

Bruk av Stembiont ga lavere forekomst av påvisning av patogenene P. perurans og B. cysticola på ett av anleggene undersøkt i perioden. Dette kan indikere lavere forekomst av patogene agens på gjellene til fisk med Stembiont.

Du kan lese den fullstendige rapporten til FoMAS her eller en forkortet versjon på kyst.no (Planlagt publisert uke 14). På bakgrunn av disse resultatene og tidlige indikasjoner på forbedret gjellehelse hos andre kunder, setter Previwo opp et forsøk med tanke på å dokumentere effekt på gjellehelse.