Vi er glad for å kunngjøre at Carolina Faune blir med i salgs- og markedsføringsteamet i Previwo som direktør for markedsutvikling. Carolina er basert i Bergen og vil lede Previwos ekspansjon til nye markeder, samt arbeide for å styrke samarbeidet med kunder og andre viktige samarbeidspartnere i Norge og andre eksisterende markeder.

Carolina er veterinær med en MBA fra Universidad Austral de Chile og har mer enn 20 års erfaring fra havbruksindustrien. Før hun begynte i Previwo, hadde Carolina stillingen som Global Market Development Leader i Benchmark Animal Health. Carolina har solid forståelse av og strategisk perspektiv på den globale akvakulturindustrien, og har tidligere hatt sentrale roller i Novartis og Elanco.

Carolina sier: «Jeg er glad for muligheten til å  bli med i Previwo, og er allerede imponert over Previwos team i Norge. Som veterinær brenner jeg for å finne innovative metoder til å forbedre helsen til fiskepopulasjonene våre, noe som er selve kjernen i Previwo. Målrettet arbeid for å  finne bærekraftige løsninger  og et langsiktig perspektiv der vi investerer i  våre ansatte og   utviklingsprosjektetene sammen med kunder og samarbeidspartnere. 

 Jeg ser frem til å jobbe tett med næringen globalt og finne gode modeller for å bruke Previwos løsninger til bærekraftig vekst.

Previwo er et bioteknologiselskap, basert i Oslo, Norge, som forsker, utvikler og produserer biologiske løsninger som probiotika og vaksiner for bedre fiskehelse.  Previwo arbeider målrettet for å fremme bruken av bærekraftige biologiske løsninger som bidrar til bedre fiskevelferd og økt produktivitet i havbruksnæringen.  Previwos første produkt; Stembiont™, en probiotisk applikasjon,  blandes ut i fiskens vannmiljø, vanligvis i anestesibadet i forbindelse med vaksinering, og er enkel å ta i bruk. Mange typer probiotika blandes inn i fôr og virker primært i tarmkanalen, men med vår administrasjonsmetode fordeler de gunstige effektene seg til alle deler av kroppen. Noe som blant annet gir reduksjon i  lusepåslag og bakteriell sykdom som vintersår, kombinert med bedret vekst og overlevelse hos oppdrettslaks.

– Vi er sikre på at Carolina, med sin bakgrunn fra internasjonale roller vil tilføre verdifull kompetanse til selskapet i denne nøkkelfasen, sier administrerende direktør Kira Salonius. – Med våre innovative mikrobielle løsninger tilgjengelige i Norge på Færøyene og Island, planlagt ekspansjon til Chile, Canada, Storbritannia og EU, er vi godt posisjonert for å bidra med helsegevinster til oppdrettsfisk globalt.