Forsker håper på bedre dyrevelferd etter viktig funn hos laks og rognkjeks.

Tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks ga bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår hos fisken.

 

Det viser et doktogradsarbeid utført av Øystein Klakegg ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag. Arbeidet ble finansiert av Previwo AS og Norges Forskingsråd (NFR) gjennom deres industri-PhD-program ( Stipend nr.260204/O30 ) 

I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi påvist å gi sykdom hos laks i Norge, går det fram av pressemeldingen om Klakeggs forskning.

Målet med doktorgrads-prosjektet var å undersøke hva slags effekt tilførselen av probiotiske bakterier til de to vanligste oppdrettsartene i Norge, rognkjeks og atlantisk laks, hadde på overlevelse, tilvekst og motstandskraft mot sykdom. I tillegg ønsket Klakegg å undersøke årsaken til enkelte bakterielle sykdomsutbrudd med sår og forøket dødelighet hos oppdrettsfisk i Norge.


Les hele saken