Vi er glad for å ønske velkommen Bjørn Gillund til Previwo. Bjørn blir en del av markedsutviklingteamet og tiltrer som «Global Technical Development Manager» 1. august. 

Bjørn er veterinær med mer enn 20 års erfaring fra både havbruk og Mattilsynet med særlig fokus på fiskehelse og kvalitet.

– Jeg er veldig glad for muligheten jeg har fått til å jobbe for Previwo. Etter mange år hos SinkabergHansen, som har vært veldig innholdsrik, ser jeg nå frem til å få jobbe med styrking av fiskehelsen på leverandørsiden, sier han i en pressemelding.

– Næringen vil med riktig innsats kunne redusere sykdomsproblemene i sjøfasen og forbedre velferden for fisken. Men, da må oppdretterne være villige til å bruke mer ressurser på forebygging i tidligere livsfase av fisken og se mulighetene som det gir å redusere helseutfordringene senere i livet, sier han videre.

Han mener det med fisken i oppdrett som deter med alt liv; en god start er en god fortsettelse.

– Jeg ser frem til å kunne være med på å utvikle produktene og selskapet videre i tett samarbeid med en næring og en matproduksjon jeg brenner for, sier han.

 

Velkommen Bjørn!