Gode bakterier er en viktig nøkkelspiller for god helse hos alle arter, inkludert fisk. Ragnhild Hanche-Olsen og Anne Bakke Fylling har skrevet artikkelen «Gode bakterier forebygger sår», som tar for seg erfaringer fra felt med bruk av Stembiont som et forebyggende tiltak mot sårproblematikk. Du kan lese hele artikkelen ved å klikke her. Artikkelen er på trykk i Norsk Fiskeoppdrett NO 5 2023