Rognkjeks

Rensefisk blir brukt som et biologisk kontrolltiltak i kampen mot lakselus i oppdrettsnæringen. Ca 60 millioner lusespisere, oppdrettet og villfanget, blir årlig satt ut i norske oppdrettsmerder. Stembiont™ forbedrer fiskehelsen ved å gjøre fisken robust gjennom naturlig og bærekraftig mikrobiell forsterkning. Det viktigste vi gjør er å gi fisk en god start og redusere de negative effektene fra å sette en fisk med dårlig tilstand til sjøs.

 

Forbedret overlevelse

Betydelig forskjell i bakteriell sårdannelse

Forbedret bærekraft og fiskevelferd

Lavere stressrespons under transport