Spørsmål og svar om Stembiont

Hva er Stembiont™?

Stembiont™ er et mikrobielt produkt som styrker fiskens helse.  Produktet er registrert som et hygieneprodukt hos Miljø og Klimadirektoratet (620082) og dermed dokumentert sikkert for fisken, miljøet og konsumenten.

Hva består Stembiont™ av?

Stembiont™ består av godartede probiotiske Aliivibrio-bakterier. Aliivibrio er en stor og variert bakterieslekt med naturlig forekomst i marine miljøer.

Hvordan bidrar probiotiske bakterier til bedre fiskehelse?

Alle organismer er avhengig av en gunstig sammensetning av bakterier (mikrobiom) for å ha en god helse. De gode bakteriene hindrer kolonisering av potensielt skadelige bakterier enten ved utkonkurrering eller direkte bekjempelse. Bakterier er også kjent for å kunne ha kompleks samhandling med verten og blant annet påvirke vertens adferd samt immunresponser. Bakterier som øker den uspesifikke immunresponsen vil kunne gjøre fisken generelt mer motstandsdyktig mot ulike infeksjoner. De ulike effektene av Stembiont™ tyder på mulige fysiologiske endringer eller modulering av det uspesifikke immunsystemet. Her pågår det et samarbeid med akademia for å beskrive mekanismene.

Hva kan Stembiont™ gjøre for fisken min?

Stembiont™ har dokumentert redusert risiko for sår og lakselus samt generelt bedre overlevelse og tilvekst.

Hvordan administreres Stembiont™?

Stembiont™ administreres ved bad eller dypp. Den mest kostnadseffektive metoden er å tilsette Stembiont™ i bedøvelsesvannet i forbindelse med vaksinering. Da unngår man unødvendig håndtering av fisken.

Er det krav til vannbehandling ved bruk av Stembiont™?

Det er ingen krav til vannbehandling i forbindelse med bruk av Stembiont™. Eventuelle rester av Stembiont™ kan helles rett ut i vasken og øvrig avfall sorteres som vanlig.

Kan Stembiont™ brukes i RAS-anlegg?

Ja. Stembiont™ påvirker ikke sammensetningen eller effekten av biofilteret og bakteriene finner man kun igjen i fisken etter bruk i RAS.

Er det noen begrensninger ved bruk av Stembiont™?

Stembiont™ er kompatibelt med produksjon sertifisert for GGAP / ASC / Økologisk produksjon og er ikke i konflikt med disse standardene.

Stembiont™ er trygg å bruke sammen med vaksiner, bedøvelsesmidler (metakain og benzokain) samt bruk av bakteriofager. Bruk i forbindelse med bad eller orale antimikrobielle applikasjoner anbefales ikke innen 2 uker etter Stembiont™-bruk.

 

Er produktet anbefalt som behandling for syk fisk?

Produktet er helsefremmende, forebyggende og ikke en behandling for allerede syk fisk. Kontakt oss gjerne for en vurdering av om og hvor i din produksjon Stembiont™ best kan brukes og utgjøre størst forskjell.

Hvor kan vi kjøpe Stembiont™?

Stembiont™ bestilles direkte fra Previwo. Se «om oss» delen for kontaktinformasjon

Hvor lang er holdbarhetstiden på Stembiont™?

Stembiont™ har en holdbarhetstid på 8 uker fra produksjonsdato

Hvor lang er leveringstiden på produktet?

Stembiont™ består av levende bakterier og produseres i hovedsak til bestilling. For å garantere leveranse har vi 4 uker leveringstid fra bestilling, men har normalt mulighet å levere på kortere varsel. Ta kontakt!

.

HMS - Hva er det som lukter når jeg åpner produktet? ?

Stembiont inneholder levende probiotiske bakterier som er bra for fisken og trygg for mennesker. Bakteriell fermentering avgir en lukt med innslag av alkohol, frukt, CO2 gass (kullsyre) og svovel (som ved bruk av fyrstikker) når næringsstoffene forbrukes i fermenteringsprosessen. Disse aromaene og biproduktene er normale i bakteriell fermentering. Ved åpning av en lukket beholder med produktet kan den første dominerende lukten oppleves som sjenerende, men utgjør ingen helserisiko